Mandala 1

 


Mandala 2

 


Mandala 3


Mandala 4

 


 Vlk symbolizuje věrnost, intuici, učenlivost a vnitřní sílu.

Vlk přináší vnitřní sílu, riskuje, aby sílil, věří si a má intuici. Reprezentuje také věrnost, duchaplnost, ochranu, očistu a učenlivost.