Obamův úřad chce zrušit ochranu vlků

15. 6. 2013

https://greenaction.cz/novinky/obamuv-urad-chce-zrusit-ochranu-vlku.html

 

 

Za velkého zájmu předních světových vědců, jejichž zájmem jsou vlci, oznámil Obamův úřad v pátek 7. června plán k předčasnému vyjmutí vlka obecného ze zákona o ohrožených druzích (Endangered Species Act) na území většiny států USA. Jedná se o náhlé ukončení jednoho z nejdůležitějších amerických programů na návrat ohroženého druhu. Návrh tvrdí, že ochrana vlka v kontinentální části Spojených států, která probíhá od roku 1978, není nadále potřeba, přestože existují nezralé populace v oblastech jako severovýchodní pacifická část USA, jejichž přežití závisí na pokračující federální ochraně.

„Je to jako vykopnout z nemocnice pacienta, když je stále v kritickém stavu.“ řekl Noah Greenwald, vedoucí ohrožených druhů v Centru za biologickou diverzitu (Center for Biological Diversity). „Vlci se udrželi na zlomku jejich historického areálu a nyní chce Obamův úřad svévolně prohlašovat vítězství a skončit s ochranou. Vlci potřebují, aby byla dokončena práce, kterou Amerika očekává, a nikoliv vzdát se při první příležitosti. Tento návrh je národní ostuda a naše divočina si zaslouží lepší zacházení.“

Vlci dnes žijí pouze na pěti procentech území jejich historického rozšíření v kontinentální části Spojených států. Současný návrh znamená, že se vlci nikdy nerozšíří znova do původních vlčích ekosystémů na jihu Skalnatých hor, v Kalifornii a na severovýchodě a zabrání pokračujícímu návratu do severovýchodní pacifické části Spojených států.

Návrh předá na většině území USA management ochrany vlků z federální úrovně na státní orgány ochrany divoké přírody – krok, který v nedávné době znamenal vzrůstající zabíjení vlků. Následkem přesunu ochrany vlků  v severních Skalnatých horách a na západě Velkých jezer v roce 2011 státy v těchto oblastech rychle uzákonily výrazný odlov a změnily lovnou sezónu tak, že byly drasticky zredukovány populace vlků. Od doby, kdy byla ochrana přesunuta, bylo v severních Skalnatých horách zabito více než 1100 vlků; letos klesla populace o 7 procent.

„Vyloučením vlků z původního prostředí ve většině USA utvrzuje tento návrh globální fenomén likvidace predátorů, kteří v ekosystémech hráli důležitou roli,“ řekl Greenwald. „Je dobře zdokumentováno, že vlci prospívají mnoha dalším divokým zvířatům od bobrů a ryb až po zpěvné ptáky a vidlorohy.“

Jako reakce na petici Centra pro biologickou diverzitu zachovává dnešní návrh ochranu vlka obecného mexického jako zvláštního poddruhu. Omezené území na hranici Arizony a Nového Mexika obývá pouze 75 vlků obecných mexických. Populace nezačala růst, jak se očekávalo, kvůli kombinaci pytláctví a špatné správy vlády, která požadovala odstranění nebo zabití vlků pokud vlci opustí vymezené území nebo napadnou hospodářská zvířata.

„Je zřejmé, že mexičtí vlci stále vyžadují ochranu a jsme rádi, že ji dostanou,“ řekl Greenwald. „Ale zároveň je zřejmé, že vlci v severovýchodní pacifické oblasti, na jihu Skalnatých hor, v Kalifornii a na severovýchodě také stále vyžadují ochranu.“